Hvad støtter legatet?

Bistand til enlige kvinder med børn samt bistand til foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd

Louis Petersens legat yder bistand til enlige kvinder med børn fortrinsvis til sikring af betryggende boligforhold samt støtte til institutioner og foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd, idet bistanden fortrinsvis bør ydes til personer og institutioner i det stor-københavnske område.

Legatet har indgået et samarbejde om bistand til enlige kvinder med børn med Mødrehjælpen og med Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, hvortil henvendelser tillige kan ske.

Legatet støtter en lang række institutioner som støtter sociale formål med tilknytning til børn og unge. Der ydes ikke løbende driftstilskud.

Støtte til unge detailhandelsfolk

Louis Petersens Legat yder støtte til øjemed, hvorved det åndelige niveau søges højnet for detailhandlerstanden i københavn og provinsbyerne, herunder

  1. unge detailhandelsfolks ophold på godkendte folkehøjskoler i Danmark eller tilsvarende skoler eller institutioner i udlandet;
  2. gennemførelse af kulturelle arrangementer for unge, der uddanner sig til detailhandlen i tilknytning til undervisning på Købmandsskolen i København og andre handelsskoler i Danmark, der i betydeligt omfang søges af detailhandelsfolk under uddannelse;
  3. anden støtte til uddannelse af og udlandsrejser for unge med interesse for detailhandel.

Legatet har et samarbejde med PIU (Praktik i Udlandet) vedrørende støtte til unge detailhandelsfolks uddannelse i udlandet. Legatets støtte til detailhandelsfolk ydes via PIU.

Legatet yder ikke støtte til studerende på de videregående uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter.

Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger

Legatets støtte til disse formål skal fortrinsvis have en relation til børn og unge. Der ydes særligt støtte til større projekter, der anses for at have videregående og betydelig kulturel, videnskabelig eller uddannelsesmæssig værdi. Endvidere yder legatet støtte til kulturelle foranstaltninger på en lang række handelsskoler landet over.

Der henvises til nedenstående lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik