Formålsbestemmelse

Stk. 1. Legatets formål er at yde støtte til de under stk. 2-4 nævnte formål, dog forudsat, at der ikke herved afholdes udgifter, som ellers ville have påhvilet det offentlige.

Stk. 2. Bistand til enlige kvinder med børn fortrinsvis til sikring af betryggende boligforhold samt støtte til institutioner og foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd, idet bistanden fortrinsvis bør ydes til personer og institutioner i det Stor-Københavnske område.

Stk. 3. Støtte til øjemed, hvorved det åndelige niveau søges højnet for detailhandlerstanden i København og provinsbyerne, herunder

  1. unge detailhandelsfolks ophold på godkendte folkehøjskoler i Danmark eller tilsvarende skoler eller institutioner i udlandet;
  2. gennemførelse af kulturelle arrangementer for unge, der uddanner sig til detailhandlen i tilknytning til undervisning på Købmandsskolen i København og andre handelsskoler i Danmark, der i betydeligt omfang søges af detailhandelsfolk under uddannelse;
  3. anden støtte til uddannelse af og udlandsrejser for unge med interesse for detailhandel.

Stk. 4. Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger, fortrinsvis sådanne der kan have betydning for de under stk. 2 og 3 nævnte formål.