Louis Petersens Legat er oprettet ved testamentarisk bestemmelse af papirhandler Louis Ferdinand Petersen, født 8. februar 1848 og død 5. september 1904. Fundatsen blev stadfæstet den 26. februar 1907, med senere ændringer