Hvad støtter legatet?

Bistand til enlige kvinder med børn samt bistand til foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd

Legatet har indgået et samarbejde om bistand til enlige kvinder med børn med Mødrehjælpen og med Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, hvortil henvendelser tillige kan ske.

Legatet støtter en lang række institutioner, så som børnehaver, fritidshjem m.v.. Endvidere støtter legatet en lang række sociale formål med tilknytning til børn og unge. Der ydes ikke løbende driftstilskud.

Støtte til unge detailhandelsfolk

Legatet har et samarbejde med PIU (Praktik i Udlandet), Silkeborg Handelsskole vedrørende støtte til unge detailhandelsfolks uddannelse i udlandet. Legatets støtte til detailhandelsfolk ydes via PIU.

Legatet yder ikke støtte til studerende på de videregående uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter.

Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger

Legatet støtte til disse formål skal fortrinsvis have en relation til børn og unge. Der ydes særligt støtte til større projekter, der anses for at have videregående og betydelig kulturel, videnskabelig eller uddannelsesmæssig værdi. Endvidere yder legatet støtte til kulturelle foranstaltninger på en lang række handelsskoler landet over.

Der henvises til nedenstående lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Lovpligtig redegørelses for fondens uddelingspolitik

Forside
Baggrund for Legatets oprettelse
Formålsbestemmelse
Hvad støtter legatet?
Ansøgningens indhold og fremsendelse mv.
Kontaktoplysninger, bestyrelse m.v.