Ansøgningens indhold, fremsendelse m.v.

Ansøgninger behandles fire gange årligt (marts, juni, august og december).

Ansøgninger fra enlige kvinder med børn bedes så vidt muligt indgivet til Legatet på nedenstående ansøgningsskema. Oplysninger givet i ansøgningsskemaet vil blive delt med Mødrehjælpen, der som rådgiver bistår Legatet med gennemgang af ansøgningen.

Legatet er godkendt i henhold til Ligningslovens § 7, nr. 22 således, at legatet kan foretage skattefrie uddelinger på op til 10.000 kr. pr. kalenderår pr. person som efter vedtægterne § 2, stk. 2 udbetales til enlige kvinder med børn fortrinsvis i det Stor-Københavnske område.

Legatet anvender kun ansøgningsskemaer til ansøgninger fra enlige kvinder med børn jf. nedenstående link.

Ansøgninger der henhører under legatets andre formål anbefales at indeholde:

  • beskrivelse af formålet
  • oplysninger om projektets ansvarlige institutioner og personer
  • tidsplan og budget
  • oplysning om finansieringsplan
  • oplysning om andre søgte legater
  • støtteerklæringer fra offentlige myndigheder eller andre
  • CVR / CPR nr. skal anføres
  • Kontonr. til indsættelse af evt. bevilget legat

Legatet modtager ansøgningsskemaer med bilag fra enlige mødre pr. e-mail, bemærk at ansøgning og bilag skal samles til en samlet fil for at kunne modtages af legatet.

Ansøgningsskema: Enlige kvinder med børn


Andre ansøgninger modtages med post.

 

Forside
Baggrund for Legatets oprettelse
Formålsbestemmelse
Hvad støtter legatet?
Ansøgningens indhold og fremsendelse mv.
Kontaktoplysninger, bestyrelse m.v.